Programskede

I programskedet specificeras och beslutas om vilka behov projektet ska fylla och beslut tas t.ex. kring tekniska system, livslängder och miljöcertifiering. I detta skede behöver även krav avseende klimatpåverkan specificeras. Detta kan göras på många olika sätt, t.ex. genom att specificera styrning av klimatfrågan, krav på kompetens i organisationen, beräkningsmetodik eller miljöcertifieringssystem. Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att sätta mål som fokuserar på det övergripande målet, att sänka total klimatpåverkan från projektet, snarare än att detaljstyra enskilda delar av projektet eller delmaterial. På så sätt möjliggörs optimering av helheten i senare skeden.

I detta skede bör man även vara medveten om och reflektera över tider för projektet, både vad gäller möjliga starttider under kalenderåret och total byggtid. Anledningen är att det är möjligt att reducera klimatpåverkan från betong mer vid gjutning vid varm väderlek. Både hållfasthetstillväxt och uttorkning av betong påverkas då betongens klimatpåverkan ska minskas. Därför är både starttid och byggtid är viktiga parametrar för att på ett kostnadseffektivt sätt minska klimatpåverkan från byggnadsverket.  

För att använda betongens egenskaper så effektivt som möjligt bör betongens ”sluthållfasthet” användas vid dimensionering. Det låter som en självklarhet, men det är en viktig faktor som behöver extra fokus när vi använder betong med minskad klimatpåverkan. För att möjliggöra detta behöver man i detta skede kravställa att ”möjligheten att använda referensålder 56 eller 90 dygn ska undersökas i systemhandlingsskede och bygghandlingsskede”. 

Vid större projekt med lång tidshorisont kan det även vara viktigt för den lokala utvecklingen att peka ut ambitionsnivån inom klimatpåverkan tidigt i projekt. Färsk betong är en lokal produkt och möjligheterna till låg klimatpåverkan kan variera över landet, vilket så klart utvecklas över tid om efterfrågan finns.

Rulla till toppen